KOLAK ByggSanering

 

Hem

 Rivning

 Asbest

 PCB

 Radon

 Prislista 2019

Om Kolak ByggSanering

Kontakt

 

 

Hus som rivs eller byggs om är nästan aldrig nya. Det finns alltid farligt avfall i dem eller annat material som kräver särskild hantering. Även avfall som inte är farligt kan vid orätt hantering belasta miljön. Vid rätt hantering är byggavfall faktiskt en resurs.

   

Även hus som inte rivs behöver ibland renoveras. Då finns det alltid någon del av renoveringen som kräver speciella kunskaper för att miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagande. De flesta äldre hus har asbest eller PCB inbyggda.

Svenska hus, även de nya, har i bland förhöjda halter av kancerframkallande gas radon. Vi kan hjälpa även med detta.

Kolak ByggSanering erbjuder hjälp med:

·       Rivningsplaner

·       Certifierad KA för rivningsprojekt

·       Miljöbesiktningar och inventeringar

·       Sanering av farligt avfall

·       Mätning och sanering av radon