Hem

KOLAK ByggSanering

Välkommen till Kolak ByggSanering

Hus som rivs eller byggs om är nästan aldrig nya. Det finns alltid farligt avfall i dem eller annat material som kräver särskild hantering. Även avfall som inte är farligt kan vid orätt hantering belasta miljön. Vid rätt hantering är byggavfall faktiskt en resurs.

 

Även hus som inte rivs behöver ibland renoveras. Då finns det alltid någon del av renoveringen som kräver speciella kunskaper för att miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagande. De flästa äldre hus har asbest eller PCB inbyggda.

 

Svenska hus , även de nya, har i bland förhöjda halter av kancerframkallande gas radon. Vi kan hjälpa även med detta.

 

Kolak ByggSanering erbjuder hjälp med:

  • Rivningsplaner
  • Miljöbesiktningar
  • Sanering av farligt avfall
  • Mätning och sanering av radon