KOLAK ByggSanering

 

Det här är en minnessida.

Företaget och ägaren är pensionerade!

 

Hem

 Rivning

 Asbest

 PCB

 Radon

 Prislista

Om Kolak ByggSanering

Kontakt

 

Textruta: PENSION
VI TAR INGA NYA UPPDRAG!
Hus som rivs eller byggs om är aldrig nya. Det finns alltid farligt avfall i dem eller annat material som kräver särskild hantering. Även avfall som inte är farligt kan vid orätt hantering belasta miljön. Vid rätt hantering är byggavfall faktiskt en resurs.

   En bild som visar utomhus, byggnad, transport, gata

Automatiskt genererad beskrivning

Även hus som inte rivs behöver ibland renoveras. Då finns det alltid någon del av renoveringen som kräver speciella kunskaper för att miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagande. De flesta äldre hus har asbest eller PCB inbyggda.

Svenska hus, även de nya, har ibland förhöjda halter av kancerframkallande radongas. Vi kan hjälpa även med detta.

Kolak ByggSanering erbjuder hjälp med:

·       Mätning och sanering av radon

·       Rivningsplaner

·       Certifierad KA för rivningsprojekt

·       Miljöbesiktningar och inventeringar

·       Sanering av farligt avfall