KOLAK ByggSanering

 

Hem

 Rivning

 Asbest

 PCB

 Radon

 Prislista

Om Kolak ByggSanering

Kontakt

 

 

Välkommen till Kolak ByggSanering

 En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Mario Kolak heter jag och är SWEDAC certifierad miljöinventerare av fastigheter och certifierad kontrollansvarig enligt PBL. Jag har också alla utbildningar som krävs för att kunna sanera farligt avfall på bygget, såsom asbest, PCB, kvicksilver mm. Jag finns på listan över personer som är av SSM godkända för mätning och sanering av radon i bostäder och arbetsplatser. Då det behovs flera händer får jag hjälp av människor med motsvarande kunskapsnivå inom respektive område.