Om Kolak ByggSanering

KOLAK ByggSanering

Välkommen till Kolak ByggSanering

 

Mario Kolak heter jag och är SWEDAC certifierad miljöinventerare av fastigheter. Jag har också alla utbildningar som krävs för att kunna sanera farligt avfall på bygget, såsom asbest, PCB, kvicksilver mm. Jag finns på listan över personer som är av SSI godkända för mätning och sanering av radon i bostäder och arbetsplatser. Då det behovs flera händer får jag hjälp av människor med motsvarande kunskapsnivå inom respektive område.