KOLAK ByggSanering

 

Hem

 Rivning

 Asbest

 PCB

 Radon

 Prislista

Om Kolak ByggSanering

Kontakt

 

 

PCB

 PCB är ett miljögift som finns i material som t ex fogmassor, i våra byggnader. Det har visat sig att den PCB som finns i vissa fogmassor kan läcka ut till miljön. När PCB har kommit ut i miljön tas det lätt upp av levande organismer och anrikas i näringskedjan för att så småningom hamna i de djur som människan äter.

Bifenyl

Den viktigaste miljöeffekten av PCB är reproduktionsstörningar som drabbat bl a säl, utter, sillgrissla och havsörn. Den viktigaste hälsoeffekten är påverkan på nervsystemet. Det kan också påverka immunsystemet och så småningom även leda till cancer.

PCB-fogar på Brobygården, Landsbro

För att stoppa spridningen av PCB från byggnader måste fogmassa med PCB och öppet exponerade golvmassor med PCB saneras så snart som möjligt.

 

Kontakta oss för sanering av PCB-haltiga material.