Asbest

KOLAK ByggSanering

 

Asbest är beteckningen för en grupp mineraler som bildar långa tunna fibrer som har speciella egenskaper, som:

 

  • God draghållfasthet
  • Mycket god termisk och elektrisk isolerförmåga
  • Kemisk resistens
  • Fiberlängd- kan spinnas till textilier (långa fibrer)
  • Hög specifik yta som ger goda absorberande egenskaper

 

Asbest har i stor utsträckning använts i byggmaterial men också i utrustning som används under extrema förhållanden t.ex. i handskar eller annan värmeisolerande klädsel, i bromsbelag eller som förstärkning i utsatta material.

 

Upptäckten att asbest är cancerframkallande gjorde att användandet av asbest i mitten av 70-talet förbjöds i Sverige där det kunde ersättas med annat likvärdigt material.

 

Idag återstår sanering av asbesthaltiga material. Material där man kan hitta asbest användes t.ex. som: Värmeisolering (t.ex. rörisolering), brandisolering, golvmattor, mattlim, asfaltlim, kakelfix, kakelfog, fönsterbänkar, i ventilationsanläggningar, fasad- och takplattor (eternit), takpapp, textilier, packningar, bromsbelag.

 

Kontakta oss för sanering av asbesthaltiga material.

Asbest