http://kolak.se/pictures/Logoblagul.jpg
 KOLAK ByggSanering
Hem   Rivning, ombyggnation      
Rivning Nr Beskrivning Enhet Exkl. moms Inkl. moms
Asbest 1 Kontrollplan för rivningsavfall - villa k. pl. 6200 7750
PCB 2 Kontrollplan typ flerbostadshus + 2a k. pl. 6000 7500
Radon 2a Tillägg flerbostadshus lgh, lokal 4 5
Prislista 2018 3 Kontrollplan industrifastighet och dylikt k. pl. 6000 7500
Om Kolak ByggSanering 3a Tillägg industrifastighet m2 4 5
  4 Kontrollplan före ombyggnation + 4a + ev. 4b k. pl. 6000 7500
  4a Tillägg på priset beroende på byggnadens storlek och art      
  4b Kostnad för ev. laboratorieanalyser tillkommer enl. laboratoriets prislista + 200      
  5 Kontrollansvar vid rivning, inkluderar kontrollplan (pris per byggnad) KA 5400 6750
  5a Tillägg  - besök på rivningsplatsen som KA besök 1000 1250
  5b Resekostnader tillkommer på 5 a, gäller över 5 mil      
    PCB      
  1 Inventering av PCB (1a och ev. 1b tillkommer) byggnad 2000 2500
  1a Tillägg per kvm byggnadsarea m2 1,2 1,5
  1b Laboratorieanalyser PCB i fogmassa analys 700 875
  1c Laboratorieanalys PCB i jorden/slam analys 1120 1400
  2 Sanering av PCB i fogmassor  löp. m. 704 880
    Etableringskostnader tillkommer vid mindre än 100 löp. m min 4000 kr engångs 4000 5000
    Radon      
  1 Radon korttidsmätning 1- och 2-planshus, resultat om 2 dygn mätning 1600 2000
  2 Radon korttidsmätning 1 och 2-planshus, resultat om ca 2 veckor mätpaket 420 525
  3 Radon korttidsmätning 3-planshus, resultat om 3 dygn mätning 2000 2500
  4 Radon korttidsmätning 3-planshus, resultat om ca 2 veckor mätpaket 480 600
  5 Radon långtidsmätning (årsmedelvärde) minst 2 månader under eldningssäsong, förutsättning för radonbidrag, 1 och 2-planshus mätpaket 280 350
  6 Radon långtidsmätning (årsmedelvärde), minst 2 månader under eldningssäsong, förutsättning för radonbidrag, 3-planshus mätpaket 380 475
  7 Mätning av radon i dricksvatten mätpaket 500 625
  8 Hembesök vid 2, 4, 5, 6 och 7 (1 och 3 ingår) besök 200 250
  9 Radon - utredning om förhöjda halter - grund till bidragsansökan utredning 4000 5000
  Priset reduceras upp till 100% om utredningen ingår i beställd radonsanering
  10 Gammamätning (blåbetong) f r o m mätning 800 1000
  11 Markradonmätning upp till 3 punkter mätning 800 1000
  12 Extra mätpunkt mätpunkt 300 375
  13 Installation av radonsug - (fr o m pris, i vanligtvis kostar en nyinstallation 22 - 27.000 inkl. moms) radonsug 15000 18750
  14 Installation av tilluftsventiler alt inkl. (rabatt om fler än 4 st) ventil 1500 1875
  15 Installation av "miniventilation" (från och tilluftsfläkt med värmeåtervinning, vid sanering av radon orsakat av blåbetong.) per 7000 8750
  anläggning
  16 Installation av frånluftsfläkt fr. o m pris  styck 6000 7500
    Asbest (för inventering gäller samma prissättning som PCB)      
  1 Asbestsanering - saneringsarbete timme 638 797,5
  2 Asbest, utesanering av eternittak och fasad m2 176 220
  2a Asbest, utesanering av eternittak och fasad inklusive omhändertagande av avfall m2 196 245
  3 Asbest, sanering av golv utan slipning m2 240 300
  3a Asbest, sanering av golv med slipning m2 480 600
  4 Asbestsanering förberedelse och övrigt timme 412 515
  3 Om ev- extrakostnader vid speciella uppdrag informeras beställare i förväg      
    Övrigt      
  1 Sanering av farligt avfall i byggnaden fr o m  timme 540 675
  2 Enkla arbetsuppgifter  timme 400 500
  3 Komplicerade arbetsuppgifter  timme 620 775
  4 Resekostnader, utgångspunkt Vetlanda - 32 kr/mil, + moms km 3,2 4